Lek for livet

lek for livet

Derfor bør du beundre ditt lekende barn

Når barn leker, lærer de – og barn elsker å leke! Lek er i sin videste form så mye mer enn å sitte i sandkassa og bygge sandslott, huske med venner eller å leke mor, far og barn. Leking er en grunnleggende livs- og læringsform.

Så fundamentalt viktig er lek for oss mennesker, enten du er liten eller stor.

«Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene eller sammen med andre. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til å uttrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder.» Udir 

Lekens status i de voksnes verden

For ikke veldig lenge siden var leking noe vi foreldre observerte hos barn, og ikke tilla spesiell vekt, men forskning viser at leking stimulerer mange sider ved et barns utvikling:

  1. Sosialt – å lære å samhandle positivt med andre. Dette tilegnes og uttrykkes gjennom samspill med både barn og voksne.
  2. Språklig
  3. Kognitivt
  4. Emosjonelt
  5. Moralsk
  6. Kreativt/problemløsning

Lek er den høyeste form for forskning

Dette ble en gang sagt av Albert Einstein (1879-1955), nobelprisvinner og en av de mest betydningsfulle vitenskapsmenn i det 20.århundre (Undres på om han lekte mye da han var liten?).

Det er mening i det Einstein skal ha sagt, fordi barn som leker utforsker alt fra sin lekekompetanse via fellesskap til kreativitet og mestring – bare for å nevne noe. Lek er i all hovedsak livet for et barn, og en forberedelse til resten av det.

Og for å være helt ærlig – det er vel litt gøy å leke selv om du har blitt voksen?

Hos oss har vi ved flere anledninger, spesielt i familiebursdager, engasjert både små og store i leker som «boksen går» eller «gjemsel», og jeg skal være den første til å si at jeg kjenner igjen den barnlige kriblinga i magen når vi leker. Det føles godt!

Så hva venter dere på? Lek i vei

Foreldre som lekepartnere, rollemodeller og trygge ankre spiller en stor rolle for barns utvikling

Jeg oppfordrer deg herved til å leke med dine barn – og kjenne på egen barnlighet underveis!

Husker du de god gamle lekene?

Nedenfor finner du lenker til leker du sikkert kjenner igjen fra egen barndom. Noen av dem krever at dere er en liten gjeng, mens for eksempel å leke klinke kuler ikke krever mer enn 2 personer. Det viktigste er at dere koser dere, har det gøy og skaper gode minner sammen med barna.

1Titten på hjørnet

Trehus
Det er gøy å leke titten på hjørnet!

Titten på hjørnet er en fin lek å leke med 4-5 åringer og oppover. Reglene kan bli litt vanskelige å forstå for mindre barn. Leken foregår rundt et hus, så vær sikker på at det går an å springe helt rundt.

En person står, gjerne en voksen første runda. Hen kalles «Titten», derav «Titten på hjørnet». «Titten» løper den ene veien rundt huset, mens de andre løper motsatt vei. Når de møtes, og «Titten» ser førstemann i bevegelse, skal disse to kjappe seg til et hushjørne, og dersom «Titten» kommer først, roper hen «Titten på hjørnet» og navnet til den andre hen kokurrerer mot, og da blir denne den nye «Titten». Men dersom konkurrenten kommer først til et hjørne, er hen fri – og «Titten» må ut og jakte på en ny motstander. Dersom man holder på et hjørne, er man alltid fri. Leken holder på frem til dere ikke orker mer;)

2Boksen går

Boksen går
Finn en tom hermetikkboks og lek boksen går.

Leken starter ved at en av deltakerne står med foten eller inntil en avtalt boks og teller til et avtalt tall. Det avtalte tallet er avhengig av hvor mange som er med, slik at alle som er med skal få tid nok til å finne seg et gjemmested. Når deltageren som er valgt til å telle har startet å telle, skal de andre gjemme seg. Når den som teller er ferdig, er oppgaven å finne de deltagerne som har gjemt seg, og å si vedkommendes navn på boks. Når den som talte sier «Petter på boks», må Petter komme seg frem til boksen før den som talte, hvis ikke er Petter fanget. Det smarteste er derfor å finne gjemmesteder som er i nærheten av boksen, slik at man kommer seg raskere til boksen enn den som teller. Dersom Petter når frem først og sier«Boksen går», frigjøres alle som før har blitt fanget, og leken starter på nytt. Leken er slutt når alle er fanget.

3Gjemsel

Å leke gjemsel er for alle aldre!

Gjemsel eller gjømsel er en klassisk barnelek som kan lekes både ute og inne hele året.

Gjemsel kan lekes på forskjellige måter. Det må være minst to personer, og det vanlige er at en person blir valgt til å være den som står, mens de andre løper og gjemmer seg. Når den som står har telt til et avtalt tall, f.eks. 100, kan han / hun åpne øynene og begynne å lete etter de andre. Dere blir enige om hvem som først skal lete (og som skal stå og telle). Når tellingen starter, løper den andre og gjemmer seg.

Som en variasjon kan man bestemme at man må finne de den som har gjemt seg innen et gitt tidsrom, eller man kan si «Gi et lite pip!», og den/de som har gjemt seg må da gi et lite «pip».

4Klinke kuler

Å klinke kuler er noe jeg gjorde mye av da jeg var lita.

Antall: 2 eller flere personer må være med i leken.
Mål: skyte på motstanderenes sin kule og samle mest kuler til seg selv.

Spilleregler:

1.Lag en liten grope i bakken.

2.Lag en strek 10 meter fra gropa.

3.Ha minimum 1 klinke kule.

4.Første mann står bak streken og kaster kulen for å treffe gropa.

5.Den som treffer gropa får skyte på de andre kulene ved å sette sin egen kule ved gropekanten og skyte(skyve kula avgårde med litt fart) sin egen kule mot en annens kule, treffer han kulen får han den.

6.Man spiller med 1 kule om gangen.

7.Hvis man ikke får kula i hullet skyter(skyter med fingeren) man videre med samme klinkekule for å treffe gropa,men venter på sin tur.

8.Hvis man skal fortsette spillet må man ha flere klinkekuler.

9.Man spiller til det er en klinke kule igjen.

10.Etter første kast: Hvis kulen er 5 steg fra gropa kan man skyte kulen med fingeren i gropa, og skyte på de andre kulene(bare hvis man treffer gropa).

5Rødt lys

Rødt lys
Rødt lys er en lek man ofte leker både i barnehage og på skole

Alle stiller opp på linje på enden av gymsalen/feltet. På motsatt side stiller en person som er ”rødt lys”. Det ”røde lyset” snur ryggen til forsamlingen, og de beveger seg fremover mot vedkommende. Når personen som er ”rødt lys” ønsker det, teller han høyt 1-2-3, sier ”Rødt lys” og snur seg. Da må ingen være i bevegelse. De som er i bevegelse må returnere til startlinja. Den som kommer først frem til personen som er ”rødt lys”, overtar denne rollen i neste runde.

 

Kilder:

https://aktivitetskassen.no/rodt-lys/

http://www.trestammersmote.no/les_mer.asp?id=217

https://no.wikipedia.org/wiki/Gjemsel

https://no.wikipedia.org/wiki/Boksen_g%C3%A5r

Læringsmiljøsenteret

Utdanningsdirektoratet