Slik hjelper du et barn med deres sinne

Slik takler du sinna barn

Når følelsene renner over hos barnet ditt

Sinne er en normal følelse både hos barn og voksne. Sinne er sunt, frem til et visst punkt. Når det går over til aggresjon, blir det vanskelig for barnet å regulere følelsene sine. Og da trenger de ofte hjelp og veiledning fra oss voksne for å få det til.

Men det er ikke alltid like lett.. Det kan være en stor utfordring for oss voksne å stå i barnets sinne, og samtidig prøve å forstå hva som ligger bak barnets reaksjon. Da kan det være til hjelp å tenke at barnet gir uttrykk for blant annet skuffelse, tristhet og frustrasjon gjennom sinnet sitt.

møt barnet ditt med omsorg og nysgjerrighet. det prøver å fortelle deg noe gjennom sinnet.

Hva du bør gjøre

1Behold roen selv

Det kan være vanskelig å holde hodet klart underveis i en situasjon hvor barnet ditt viser mye sinne. Men om du klarer å beholde roen, vil dere komme styrket ut av det, og du viser deg som en god rollemodell for barnet ditt.

2Ro ned barnet

Sinte barn kan være så opphengte i den følelsen at det kan være vanskelig å nå inn til dem. Noen barn kan bli så sinte at de begynner å skrike, gråte og hyperventilere. Hva kan du gjøre for å roe ned barnet da? Det er to ting som kan hjelpe:

  • Gi barnet fysisk nærhet.  For eksempel la det sitte på fanget ditt eller gi det en god varm klem så det kjenner varmen og tryggheten din.
  • Fokusér på å hjelpe barnet til å få kontroll på pustingen sin.

3Anerkjenn sinnet

Bruk enkle og korte setninger som får barnet ditt til å forstå at du virkelig ser det, eks: » jeg forstår at du er sint nå, og at du opplever dette som dumt», men ikke gå i den fella at du prøver å snakke barnet ditt til fornuft underveis. Mest sannsynlig vil barnet ikke være mottakelig.

Det skal være lov å være sint, og å si det til barnet legger grunnlaget for at barnet skal kunne håndtere seg selv og sinnet sitt.

4Tilbakemelding på barnets oppførsel

Snakker barnet stygt, ødelegger noe eller skader andre, må du reagere på oppførselen. Vent til barnet er rolig, og så kan du komme med en konsekvens. Vær tydelig på at det er barnets måte å utøve sinnet sitt på som du gir en reaksjon på.

sinneutbrudd skyldes som oftest at barnet ikke har lært gode strategier for mestring

5Snakk med barnet

Gi det muligheten til å fortelle hva som er bakgrunnen for hvorfor det ble så sint. Hva ligger bak? Når et barn er sint, kan det være vanskelig å sette ord på følelsene der og da. Å ta seg tid til den gode samtalen i etterkant, er å lære barnet seg selv og egne reaksjoner bedre å kjenne.

6Alle gjør dumme ting iblant

Å fortelle barnet ditt dette, er å signalisere at vi alle har en tabbekvote, men også har muligheten til å rette det opp igjen gjennom å lære av våre feil og også forstå verdien av å si «unnskyld».

7Ikke bagatelliser barnets følelser

Bagatellisering og nedsettende ord rettet mot barnet når det allerede er i en sårbar posisjon, kan gi et utrygt barn. Det kan medføre at det lukker seg og lærer seg å ikke snakke med andre når det sliter med følelser.

8Jeg er glad i deg

Er utrolig viktige ord å si til ditt barn. «Jeg er veldig glad i deg, men jeg liker ikke det du gjør når du blir sint». Selv om barnet gjør noe dumt, er man fortsatt like glad i det. Og barnet trenger bekreftelse på det. Barn trenger ubetinget kjærlighet for å bygge selvfølelse og trygghet.

Trenger barnet ditt hjelp til sinnemestring?

Ta kontakt med fastlegen til ditt barn, så vil dere få hjelp til å bli henvist videre til rette instans.

Kilder:

Voksne for barn

Bufdir – Foreldrehverdag