Husarbeid til besvær

Krangel mellom partnere

Krangler dere om husarbeidet?

Da er dere ikke alene! Nordmenn er på krangletoppen i Europa, og husarbeid er en av de tingene det krangles mest om, i tillegg til utroskap og økonomi. Det er også en av grunnene nordmenn oppgir som grunn til skilsmisse.

Når man er i et parforhold, er det vanskelig å tenke seg at man kan unngå konflikter over lengre tid. Ulike syn og meninger på det som diskuteres, og hvordan vi velger å forholde oss til selve konflikten og innholdet i den, avgjør om konflikten blir positiv eller negativ i den andre enden.

«En konflikt eksisterer når minst to mennesker eller grupper ønsker å utføre handlinger som er gjensidig uforenlige». (M.Nicholson, 1992) (7)

Norske par er blant de mest likestilte i verden. Likevel gjenspeiles praksisen om at vi ikke er så likestilte i eget hjem – spesielt med tanke på husarbeid .

Kvinner gjør fortsatt mest i hjemmet

Den aller største grunnen til konflikt om husarbeidet, er skjevdelingen av ansvaret for det.

Både samfunnet og hver enkelt av oss som individ har gjennomgående en tanke om at både mor og far skal jobbe, både mor og far skal ha permisjon med sine barn, både mor og far skal bidra i hjemmet og oppdragelsen osv,  og det er i og for seg et positivt grunnlag for å drive familien AS.

Men, selv nå i 2020 viser det seg at kvinner fortsatt har hovedansvaret for barn og husarbeid, i tillegg til at de er yrkesaktive. Dette igjen medfører konflikter basert på at mange kvinner føler seg alene om totalansvaret for det som dreier seg om hus og hjem, oppdragelse og logistikk.

Når dette blir tatt opp, oppfatter mange menn det som negativt, og kan reagere med enten motangrep eller passivitet. Dette er en utrolig krevende situasjon for begge parter å være i over tid, og da er det viktig å snu dette mønsteret så fort man blir klar over det.

Faktum er at dersom husarbeid og fordelingen/skjevfordelingen av dette, blir en kime til konflikter – da er det på tide å sette et bein eller to i bakken og prøve å finne løsninger som fungerer for begge parter fremfor å fortsette i konflikter som ikke fører noen vei.

Hvordan finne gode løsninger?

Gode løsninger kan være så mangt. For noen er det å kunne fordele ansvaret på en annen måte enn den eksisterende varianten, for andre kan det være å bytte roller for en periode (om mulig) for å kjenne hvor skoen trykker hen. Avogtil kan den beste løsningen tilogmed være å ordne seg vaskehjelp.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har noen føringer som gjelder for godt samarbeid, og de kan være gode å ta med seg når man skal diskutere vanskelige ting, som i dette tilfellet: husarbeid

Tre grunnregler for godt samarbeid

1. lytt til hverandre

Hva er det den andre forsøker å formidle? Vær positivt nysgjerrig og spør for å finne ut hva den andre mener. Forsøk å se på den andres innspill uten fordommer og forsøk å forstå partnerens hensikter. Prøv å fange det følelsesmessige innholdet i det den andre sier. Vis vilje til å utforske og lytt til den andre uten å tolke ut fra eget hode.

2. spill med den andre

Ta imot den andres invitasjon, forslag, tanker, følelser og behov. Denne «regelen» er kanskje den viktigste i alle forhold – å spille med og ikke stenge av eller avvise den andre.

3. vær fleksible

«Du har rett. Jeg tok feil.» Vær villig til å endre planen din, oppfatningen din eller holdningen din. Anstreng deg for å forstå og ikke vær redd (eller for sta) til å forandre mening. Vær tålmodige og tål hverandres forsøk på å endre mening eller holdning. (6)

Vær løsningsorientert

Har én av dere et problem med hvordan ansvaret er fordelt dere imellom, har dere et problem.

Dersom problemet er basert på at en av dere føler seg veldig alene med ansvaret i hjemmet, bør den andre anerkjenne at det er et problem, og stille seg åpen for løsninger som fungerer for dere begge. Ha fokus på konstruktive samtaler hvor man ikke fordeler skyld og dårlig samvittighet. Bestem dere for 1-2 ting som kan gjøre situasjonen bedre. Jobb sammen som et team, hvor dere begge vil hverandre og fellesskapets beste.

For noen blir det vanskelig å heie frem de gode løsningene på vegne av hverandre og fellesskapet, og da kan det være et alternativ å søke veiledning hos et familievernkontor. Det er gratis å benytte seg av tjenestene de tilbyr og de finnes i de fleste store byer.

 

Kilder:

https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2008/06/krangling-i-parforhold

https://www.kk.no/livstil/derfor-skiller-norske-par-seg/67900468

https://forskning.no/sosiologi-likestilling-samliv/norske-par-er-mest-uenige/548000

https://www.nettavisen.no/livsstil/ansvarsfordeling-i-hjemmet—kvinnen-foler-gjerne-at-hun-star-alene-med-alt-mens-mannen-blir-passiv-og-initiativlos/3423816728.html

https://no.wikipedia.org/wiki/Likestilling

https://bufdir.no/Foreldrehverdag/Samliv_og_familie/God_kommunikasjon___ta_vare_pa_forholdet/

http://definisjoner.no/konflikt

https://bufdir.no/Familie/Familievernet/Familievernet_hjelper_deg_med_a_finne_losninger/