Hvordan øke ditt barns selvbilde

Lykkelige barn med godt selvbilde

Nyttige råd for å gi barnet ditt et godt selvbilde

I dag kreves det mye av barn. Krav og forventninger til dem skal forberede dem på å bli kompetente voksne som er i stand til å mestre livet på best mulig måte.  I vrimmelen av ord og begreper som er med og former dem, skiller ordet selvbilde seg ut.

Et barns selvbilde formes helt fra det er nyfødt gjennom personligheten og tilbakemeldingene det får fra omgivelsene sine.

I dette intervjuet på nhi.no sier førsteamanuensis i utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU i Trondheim, Øyvind Kvello at «mestringserfaring handler om å lære at det kreves øvelse for å bli god. Klarer du å formidle dette, har du kommet langt i å gi et godt selvbilde».

I følge Wikipedia er selvbilde den oppfatning man har om seg selv, god eller dårlig. Med det menes summen av de inntrykk og tanker et enkeltmenneske har om seg selv og sin plass i forhold til andre individer og samfunnet for øvrig. Men hvordan kan du som forelder hjelpe ditt barn til å utvikle et godt selvbilde?

Jeg har søkt litt på internett for å prøve å finne svarene på dette, og har samlet noen gode råd til deg her.

Gi barnet begrunnet positiv tilbakemelding

Positiv tilbakemelding
Hvilken måte du velger å gi tilbakemelding på, avgjør barnets reaksjon og hva det lærer av det.

Et barn merker fort om tilbakemeldingen du gir det, er ektement eller ikke. Det er også viktig å tenke gjennom hva du roser barnet for.

Ikke ros barnet for noe det ikke trenger å jobbe for for å mestre. Ros og positive tilbakemeldinger skal være spesifikke og begrunnes, og på den måten styrker du også barnets mestringsfølelse.

Et barn som føler mestring, vokser på oppgavene og tør å gi seg i kast med nye utfordringer uten at frykten for å ikke mestre skal stoppe det.

Ikke gjør alt for barnet

Ikke gjør alt for barnet
Alle barn trenger å føle mestring, og mestring kommer av erfaring. Vær gjerne en støtte og veileder i barnets erfaringsprosess, men det kan også være smart å ta en steg tilbake og la barnet prøve selv når situasjonen tilsier det.

Barn vil så gjerne klare selv, men har ikke alltid tålmodigheten som følger med å prøve og feile. Det du ikke bør gjøre i sånne tilfeller, er å trå til så fort barnet spør om hjelp. Det er selvsagt lov til å bruke skjønn underveis, for det kommer også an på hva barnet spør om hjelp til.

La oss si at barnet spør om hjelp til å ta av seg buksa ved leggetid. Du vet at den er litt vanskelig å få over hælen, men lett å få av etter det. Du vet også at barnet ditt er slitent etter en lang dag, og helst bare vil sove.

Sett deg ned ved siden av barnet og be det om å prøve selv, og gi oppmuntring underveis. Viser det seg at det skulle virke uoverkommelig for barnet å klare det selv, legg litt til rette for barnet gjennom å dra buksa over hælen, men la det dra buksa av seg selv.

Da har du gitt barnet muligheten til å føle mestring likevel. Og du har ikke falt i den fella at du hjalp før barnet fikk prøve selv. Barnet vet nå at det kan spørre deg om hjelp, men også at du ønsker at det skal prøve (og forhåpentligvis få det til selv) neste gang.

Lær barnet ditt å ta egne valg

Å stilles overfor valg gir godt selvbilde
Barn som blir stilt overfor positive valg, lærer seg å bruke skjønn. Godt skjønn kan gi trygge barn som igjen kan utvikle et positivt selvbilde.

Et barn som lærer å ta egne valg, selv om det stilles overfor enkle valg (vil du har servelat elle leverpostei på skiva?), er et barn som er bedre rustet til å møte de vanskelige valgene etterhvert som det blir eldre.

Dersom barnet gjennom erfaring lærer å stå i valgene sine helt fra barnsben av, vil det også modnes av valgene det tar.

Ingen er perfekte

Ingen er perfekte
La ditt barn få vite at bra nok er det perfekte. Eller som Ed Sheeran ville sunget; you´re imperfectly perfect.

Et barn som vokser opp i troen på at andre er perfekte, og det selv ikke er det, vil være et barn som sliter med å oppnå et positivt selvbilde. Og et barn med negativt selvbilde, sliter med å føle mestring.

Vis ditt barn gjennom tanke og handling at det ikke trenger å føle at det skal være perfekt. Enten det dreier seg om utseende, kunnskaper, egenskaper eller holdninger. Det perfekte ligger i at barnet ditt er bra nok akkurat som det er.

La barnet følge sine drømmer

Stjernerytter selvbilde

Dersom de er oppnåelige, selvsagt. Har du ei datter som ønsker å ri på hest, og du har den muligheten, la henne prøve.

Hvem vet? Kanskje du har en kommende stjernerytter i henne? Og det vet man jo ikke før man har prøvd. Enten vil hun gå lei ganske kjapt, eller så vil hun ha et ønske om å fortsette.

Da har hun funnet en aktivitet som gir henne mestring.

Ikke sammenlign barna dine

Ikke sammenlign barna dine
Hvert barn er enestående med sin personlighet og sine evner. Gå på skattejakt hos dine barn og finn akkurat det som gjør hvert enkelt av dem unik. Fremelsk de gode sidene.

Ethvert barn er unikt, og bra nok i seg selv. I en søskenflokk vil hvert barn ha sin identitet, sitt særpreg. Ikke mål dine barn opp mot hverandre.

Gå heller på jakt etter hvert barns gode egenskaper, og gi dem positiv tilbakemelding på det hver av dem er gode på.

I en søskenflokk er det viktig at alle føler seg likeverdige i forhold til hverandre.

Ha tid sammen med barnet ditt

Tid sammen med barnet ditt
Den tiden du tilbringer med barnet ditt er noe av det mest verdifulle du kan bruke tid på.

Sett av tid til alenetid sammen med barnet ditt, enten det dreier seg om å gå en liten tur, lage mat sammen , dra  på hytta eller noe annet.

Da har du og ditt barn tid til å snakke sammen om alt det dere ikke har tid til i hverdagen, og dere bygger en god relasjon.

En god relasjon mellom deg og barnet ditt gir også et godt selvbilde hos barnet, fordi du viser at den tiden dere har sammen, betyr noe også for deg.

Tyve positive for én negativ

Tyve positive for en negativ
Det er lett å gå i fella og «korrigere» fordi man tenker at det er det oppdragelse dreier seg om. Da er det også viktig å huske at barn føler mestring og tilhørighet i et miljø preget av heiarop og rosende tilbakemeldinger.

Det sies at for hver kritiske kommentar eller ytring vi kommer med overfor vårt barn, bør vi gi 20 positive tilbakemeldinger. Det sier noe om hvor ødeleggende negative tilbakemeldinger er for et barns selvbilde.

Som foreldre kan man fort gå i fella å være i korrigeringsmodus mesteparten av tida, i håp om at det er god oppdragelse man bedriver.

Kjenner du deg igjen?

Man blir aldri ferdig utlært forelder, og verken vi eller våre barn blir ferdig utlærte i våre roller, men det er viktig å tenke at et positivt selvbilde hos barnet krever positive voksne rundt dem. Og det igjen gir grunnlaget for mestring.