12 råd for en mer barnevennlig digital hverdag

Internett kan være til stor glede og nytte. Bruk av pc, mobil og nettbrett kan på den annen side skape noen utfordringer når det kommer til barn og unges digitale liv. Dette krever oppmerksomme foreldre.

Her er noen råd som kan hjelpe på veien

 1. Overhold anbefalte aldersgrenser. Jo tidligere dere pusher grensene, jo vanskeligere blir det å følge dem. Har dere bestemt dere for å følge rådet om 12 år for Fortnite – la det ikke være noen tvil om hva dere mener. Snakk gjerne om det på et foreldremøte på skolen og med foreldre i vennekretsen. Det er ikke for tidlig å snakke om slike ting allerede fra første trinn.
 2. Tenk gjennom når det er nødvendig å gi barnet ditt egen mobil. Hvorfor trenger barnet mobil? Hva slags mobil? Hvilke behov har familien? Et alternativ kan være en telefon uten smart-funksjon, det vil si uten internett.
 3. Ta i bruk foreldrekontroll som gir ønsket sikkerhet på mobil eller nettbrett. Aktiver sikkerhetsinnstillinger som surfe-filtre og innholdsbegrensning. Det finnes ulike funksjoner for dette innebygget i plattformer fra Microsoft, Google og Apple. I tillegg finnes noen 3-partsapplikasjoner som også tilbyr foreldrekontroll.
 4. Sett også skjermtid på mobil eller nettbrett. For eksempel at mobilen skal kunne brukes 2 timer i døgnet mellom klokken 14 og 21. Omfanget vurderer dere selv.
 5. Vis interesse for de spillene eller plattformene barna bruker. Vit noe om hva de inneholder og hvordan barna bruker dem. La barna invitere venner til spillkveld hjemme hos dere.
 6. Spør barna om lov før du deler bilder av dem. Og spør deg selv hvor mye det egentlig er nødvendig å dele.
 7. Snakk med barna om nettvett som med alt annet vett. Nettet er så «usynlig» at vi lett kan glemme at det i høyeste grad er en del av vår reelle verden. Nettvett er derfor viktig parallelt med andre tiltak. Hjernens evne til å reflektere over konsekvenser er ikke ferdig utviklet før i tyveårene.
 8. Spør skolen eller kommunen din når det er noe du lurer eller stusser på i barnas digitale skolehverdag. Ikke lukk øynene og tro det går over. Det finnes ikke noen overordnet gjennomtenkt plan for bruk av digitale verktøy i norsk skole. Det gjør at pedagogikken ikke alltid er begripelig for oss foreldre. Forskningen er heller ikke kommet langt, spesielt mangelfull er den når det gjelder de yngste barna. Dette er ikke lett for lærerne heller, dialogen må gå begge veier.
 9. Sett av tid til å diskutere barns nettbruk på foreldremøter. Ikke vent at skolen tar det fulle ansvaret – engasjer FAU og klassekontakter. Gaming og sosiale medier er del av mange barns sosiale liv, ergo er det et viktig tema å diskutere i lys av inkludering og fellesskap. Nettbruk er ikke 100% et privat anliggende, all den tid den beveger seg på kryss og tvers i samfunnet. Vis forståelse og støtt hverandre som foreldre.
 10. Er barnet ditt fysisk aktivt deler av døgnet? Å sitte ved skjermen bør ikke svartmales – så lenge barnet også er sosialt og aktivt. Her vil det være variasjoner, barn er ulike. Sosial og følelsesmessig utvikling må ses i sammenheng, og denne utviklingen skjer gjennom samspill med andre.
 11. Vær obs på søvn og matvaner. Skjermbruk må ikke få overstyre grunnleggende behov – da er det på høy tid med noen justeringer.
 12. Og sist men ikke minst: Meld deg inn i Barnevakten og støtt arbeidet deres. De formidler råd og fakta om barn og medier som er verdt å følge med på.

Vår digitale hverdag har både positive og negative sider. Det handler om å finne en balanse. Dette er ikke nødvendigvis lett, derfor er det så viktig med kunnskap og tilpasninger – og god dialog med barna.

Et ekstra tips til deg: Se Netflix-dokumentaren The Social Dilemma. Den er en vekker for mange. Se den gjerne med tenåringen din.